Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

STORIE DI VITA: COME DIVENTARE CRISTIANI CON VOCAZIONE

18 ottime idee su Galassia di andromeda | galassia di andromeda, galassia,  sfondi
Galassia di Andromeda (NGC224)

Propongo questa idea: ciascuno che lo desidera racconti una storia vera di qualche cristiano “illuminato” divenuto sacerdote di cui e’ venuto a conoscenza e di cui possa dare testimonianza diretta.

Pubblicheremo ciascuna storia nel blog Proselitismodellascienza.it

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

Preghiera a san Michele

La preghiera a san Michele Arcangelo è un insieme di preghiere della tradizione cristiana cattolica.

Nel XVIII secolo, Paolo V promulgò il Messale romano che conteneva il De exorcizzandis obsessiis a daemonio.[1]

Il 13 ottobre 1884 papa Leone XIII avrebbe avuto una visione – al termine della Messa in Vaticano – nella quale il Maligno minacciava la Chiesa: subito dopo aveva composto la preghiera (in forma estesa), raccomandando che fosse recitata al termine di ogni messa, oltre ad inserirla nella raccolta degli esorcismi.

Nel 1886, ciò divenne una legge interna alla Chiesa e la preghiera a San Michele in forma abbreviata fu inserita insieme alle Preci leonine, da recitare al termine delle messe non cantate. La preghiera continuò ad essere recitata fino al 26 settembre 1964, quando, con la riforma liturgica nata in seno al Concilio Vaticano II, l’istruzione “Inter oecumenici” n.48, § j, decretò: “…le preghiere leoniane sono soppresse”.

Testo latino riformato

La preghiera fu inserita, in forma estesa, in un esorcismo che lo stesso pontefice Leone XIII fece inserire nel Rituale Romanum: tale esorcismo, secondo le leggi della Chiesa Cattolica dopo il Vaticano II, può essere pronunciato solo da un sacerdote esorcista, autorizzato dal vescovo[2], mentre è raccomandata a ogni fedele la recita della preghiera a san Michele Arcangelo nella sua forma ridotta[3]. Fino al 1964, questa forma integrale era tutta recitata privatamente dai fedeli, e al termine delle messe non cantate.

FORMA ESTESA

In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archangele, defende nos in proelio et colluctatione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in caelestibus.Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Proeliare hodie cum beatorum Angelorum exercitu proelia Domini, sicut pugnasti contra ducem superbiae Luciferum, et angelos eius apostaticos: et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in coelo. Sed proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt.En antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius, animasque ad aeternae gloriae coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum.Virus nequitiae suae, tamquam flumen immundissimum, draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii, impietatis et blasphemiae; halitumque mortiferum luxuriae, vitiorum omnium et iniquitatum.Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, faverrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias, et fac victoriam.Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere.Offer nostras preces in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.

FORMA BREVE (fino 1964)

Nelle Preci Leonine

Raffaello SanzioSan Michele Arcangelo, 1518, Parigi, Louvre.

Le Grand Saint Michel, by Raffaello Sanzio, from C2RMF retouched.jpg
In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.Sancte Míchaël Archángele,defénde nos in proélio;contra nequítiam et insídias diaboli esto præsídium.Imperet illi Deus,súpplices deprecámur: tuque,Prínceps milítiæ cæléstis,Sátanam aliósque spíritus malígnos,qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,divína virtúte in inférnum detrúde.Amen.[4]

__________________________

[1] De exorcizzandis obsessiis a daemonio, su maranatha.it.

[2] Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi

[3] Giovanni Paolo II, Regina Coeli del 24 aprile 1994

[4] Preghiere a san Michele Arcangelo, su Associazione Una Voce Italia.

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

S. MESSA IN STREAMING Terza domenica di Quaresima

LINK PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DELLA S.MESSA: https://youtube.com/channel/UCzu-HxEny_ACGiCMJJcVc1A

COMMENTI ONLINE

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula sæculórum. Amen.

Kyrie


S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.


Ephes 5:1-9
Fratres: Estote imitatores Dei, sicut fílii caríssimi: et ambuláte in dilectióne, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblatiónem, et hostiam Deo in odorem suavitátis. Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos: aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet: sed magis gratiárum actio. Hoc enim scitóte intelligentes, quod omnis fornicator aut immundus aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditátem in regno Christi et Dei. Nemo vos sedúcat inanibus verbis: propter hæc enim venit ira Dei in filios diffidéntiæ. Nolíte ergo effici participes eórum. Erátis enim aliquando tenebræ: nunc autem lux in Dómino. Ut fílii lucis ambuláte: fructus enim lucis est in omni bonitate et iustítia et veritáte.

Evangelium

Luc 11:14-28
In illo témpore: Erat Iesus eiíciens dæmónium, et illud erat mutum. Et cum eiecísset dæmónium, locútus est mutus, et admirátæ sunt turbæ. Quidam autem ex eis dixérunt: In Beélzebub, príncipe dæmoniórum, éiicit dæmónia. Et alii tentántes, signum de cœlo quærébant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitatiónes eórum, dixit eis: Omne regnum in seípsum divísum desolábitur, et domus supra domum cadet. Si autem et sátanas in seípsum divísus est, quómodo stabit regnum eius? quia dícitis, in Beélzebub me eiícere dæmónia. Si autem ego in Beélzebub eiício dæmónia: fílii vestri in quo eiíciunt? Ideo ipsi iúdices vestri erunt. Porro si in dígito Dei eiício dæmónia: profécto pervénit in vos regnum Dei. Cum fortis armátus custódit átrium suum, in pace sunt ea, quæ póssidet. Si autem fórtior eo supervéniens vícerit eum, univérsa arma eius áuferet, in quibus confidébat, et spólia eius distríbuet. Qui non est mecum, contra me est: et qui non cólligit mecum, dispérgit. Cum immúndus spíritus exíerit de hómine, ámbulat per loca inaquósa, quærens réquiem: et non invéniens, dicit: Revértar in domum meam, unde exivi. Et cum vénerit, invénit eam scopis mundátam, et ornátam. Tunc vadit, et assúmit septem alios spíritus secum nequióres se, et ingréssi hábitant ibi. Et fiunt novíssima hóminis illíus peióra prióribus. Factum est autem, cum hæc díceret: extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

COMMENTI

Omne regnum in seípsum divísum desolábitur, et domus supra domum cadet.

Qui non est mecum, contra me est: et qui non cólligit mecum, dispérgit.

 At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

OMELIA:

Contro il Demonio. Gesu’ arriva stremato alla passione il giovedi’ santo: ha dovuto sostenere l’odio suscitato contro di lui da satana. Gesu’ compie un esorcismo contro satana. Gesu’ esorta a custodire la propria casa. Ma ora satana regna. Un falso papa diffonde il falso vangelo di satana (la fratellanza universale massonica).
Benedetto XVI ha uno spazio limitato. I massoni governano (l’orrendo spettacolo satanico di S.Remo).Dobbiamo convivere con i moderni farisei. Sacerdoti negano le scritture e i miracoli piu’ riconosciuti e noti! Occorre essere vigilanti, perseveranti nella preghiera e inflessibili contro il peccato!
Il serpente entra dagli spiragli! Tanti falsi profeti verranno nel mio, nome dice Gesu’. Dai frutti possiamo capire chi sono! Chi non e’ con me e’ contro di me!
Importante riferimento: la preghiera di Leone XIII originalmente conteneva un riferimento alla Cattedra di Pietro e l’ingresso di satana in vaticano. Ecco l’originale:

“Gloriosissimo Principe degli eserciti celesti, San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento e nella lotta che conduciamo ‘contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti (Ef 6, 12)’. Vieni ad aiutare gli uomini che Dio ha creato incorruttibili, fatti a Sua immagine e somiglianza, (Sp 2,23) e ricomprati a prezzo così caro della tirannia del diavolo (1 Cor 6, 20). Combatti oggi, con l’armata degli angeli beati, le battaglie del Signore come hai combattuto una volta il capo dell’orgoglio, Lucifero, e i suoi angeli ribelli; [affinché essi] ‘non prevalsero e non ci fosse più posto per loro in Cielo’. Fu precipitato questo ‘grande drago, l’antico serpente, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, colui che sconvolge il mondo intero: fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli’ (Ap 12, 8-9).

In latino

In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archangele, defende nos in proelio et colluctatione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in caelestibus.Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Proeliare hodie cum beatorum Angelorum exercitu proelia Domini, sicut pugnasti contra ducem superbiae Luciferum, et angelos eius apostaticos: et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in coelo. Sed proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt.En antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius, animasque ad aeternae gloriae coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum.Virus nequitiae suae, tamquam flumen immundissimum, draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii, impietatis et blasphemiae; halitumque mortiferum luxuriae, vitiorum omnium et iniquitatum.Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, faverrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias, et fac victoriam.Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere.Offer nostras preces in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.

Credo


Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in cælum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri sæculi. Amen.

CANON

DEPOSITUM FIDEI:

Una cum fámulo tuo Papa nostro et Antístite (Episcopus) nostro Benedictus Decimus Sextus

Bene díxit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et manducáte ex hoc omnes. HOC EST ENIM CORPUS MEUM

Accípite, et bíbite ex eo omnes. HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM.

COMMUNIO

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

COMUNIONE SPIRITUALE

Signore Gesù, io credo che sei presente realmente nel Santissimo Sacramento dell’altare, in corpo, sangue, anima e divinita’. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te. Non permettere che io mi separi mai più da Te. Cosi’ sia.Eterno Padre, tramite l’intercessione della Vergine Maria, Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime Sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa.

Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è image-1.png
Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

PROGRAMMA DI RADIO DOMINA OGGI 7 MARZO

Radio Domina Nostra

ORE 11:00 SANTA MESSA CELEBRATA DA DON MINUTELLA DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA IN DIRETTA STREAMING(*)

ORE 15:00 : PREGHIERA DI RIPARAZIONE DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

ORE 16:30 III SANTO ROSARIO MISTERI DELLA GLORIA E CANTO DELLE LITANIE DI SAN GIUSEPPE

ORE 18:00 CORONA DELLO SPIRITO SANTO IN COLLEGAMENTO CON IL PICCOLO RESTO DELLA LOMBARDIA DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

ORE 21:15 “IL PADRE RISPONDE”CELL: 349 410 16 38 IN DIRETTA STREAMING(*)

ORE 23:00 ROSARIO DELLO SPIRITO SANTO DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

(*)CANALE YOUTUBE “RADIO DOMINA NOSTRA” https://m.youtube.com/channel/UCzu-HxEny_ACGiCMJJcVc1A#menu

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

Pange lingua

Fu composto da Venanzio Fortunato (530-607) [1]e poi ripreso da San Tommaso d’Aquino, per incarico di papa Urbano IV, per la liturgia della solennità del Corpus Domini, istituita ad Orvieto nel 1264 in seguito al cosiddetto “miracolo di Bolsena” dell’anno precedente.[2].

L’inno, che si rifà al precedente omonimo Pange lingua, composto circa sette secoli prima da Venanzio Fortunato[3][4], ripercorre l’Ultima cena di Cristo; come preghiera di adorazione dell’eucaristia, viene cantato al termine della Messa in Cena Domini il Giovedì Santo, quando il Santissimo Sacramento viene portato in processione all’altare della reposizione, e il giorno del Corpus Domini. È anche l’inno dei primi e secondi Vespri di questa solennità.

In qualsiasi liturgia dedicata, o che si concluda con la Benedizione eucaristica, è uso cantare le ultime due strofe di questo inno, estrapolate come Tantum Ergo Sacramentum.

Testo

Pange, lingua, gloriósi

córporis mystérium,

Sanguinisque pretiosi,

Quem in mundi pretium

Fructus ventris generosi

Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus

Ex intacta Virgine,

Et in mundo conversatus,

Sparso verbi semine,

Sui moras incolatus

Miro clausit ordine.

In supremæ nocte cenæ

recumbens cum fratribus,

observata lege plenecibis in legalibus

Cibum turbæ duodenæse dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum

verbo carnem efficit:

fitque sanguis Christi merum,

et si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum

sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum

veneremur cernui,et antiquum documentum

novo cedat ritui;

præstet fides supplementum

sensuum defectui.

Genitori Genitoquelaus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoquesit et benedictio;

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio.Amen.

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

APPUNTAMENTI RADIO DOMINA NOSTRA DI OGGI (6 marzo)

Radio Domina Nostra

OGGI 6 MARZO

ORE 15:00 : PREGHIERA DI RIPARAZIONE DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

ORE 17:30 SANTA MESSA CELEBRATA DA DON MINUTELLA DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

ORE 19:00 III SANTO ROSARIO MISTERI DELLA GLORIA E CANTO DELLE LITANIE DI SAN GIUSEPPE.

ORE 21:15 LA PASSIONE DI GESÙ. CICLO DI CATECHESI DAL LIBRO “LI AMÒ SINO ALLA FINE ” DI DON MINUTELLA, IV PUNTATA SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO DOMINA NOSTRA:

https://m.youtube.com/channel/UCzu-HxEny_ACGiCMJJcVc1A#menu

ORE 23:00 ROSARIO DELLO SPIRITO SANTO DALLA CAPPELLA DOMINA NOSTRA

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

SULLE RAGIONI DELLA VALIDITA’ DELLA NOMINA DI JORGE MARIO BERGOGLIO A PAPA (DIFESA)

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona

«C’è un solo Papa. Benedetto XVI è l’emerito». Lo scorso giugno, durante il volo di ritorno dall’Armenia, Francesco aveva risposto in modo chiaro e preciso a una domanda sulle teorie riguardanti la possibilità di un ministero papale «condiviso». La clamorosa e storica decisione della rinuncia di Papa Ratzinger, il primo Pontefice a dimettersi per vecchiaia, e l’interpretazione di alcune parole sue e dei suoi collaboratori, hanno alimentato negli ultimi tre anni una ridda di ipotesi. Ci sono stati studiosi che hanno proposto temerarie chiavi di lettura: Benedetto XVI non avrebbe affatto rinunciato al munus petrino ma soltanto al suo «esercizio attivo». Teorie che di fatto avvallano l’idea dell’esistenza di due Papi, e di un ministero di Pietro «allargato», cavalcate dalla fronda più agitata e sedevacantista degli avversari di Francesco. Vatican Insider ha chiesto un commento su questo al vescovo Giuseppe Sciacca, segretario della Segnatura apostolica e uditore generale della Camera Apostolica, cioè l’esperto giuridico dell’ufficio che gestisce la Sede vacante.Che cosa pensa del papato «allargato» e della distinzione tra munus petrino ed esercizio del ministero, che prefigura l’esistenza di due Papi, uno che esercita il ministero e l’altro, l’emerito, che non l’esercita più conservando però ancora il «munus»?«Vorrei cominciare col dire che la distinzione tra munus e ministerium è impossibile nel caso del Papa».C’è però chi fa notare che se ne può trovare eco nella costituzione conciliare Lumen gentium, là dove si distingue tra il munus episcopale e il suo esercizio…«La distinzione che si trova in Lumen gentium distingue tra munus ed esercizio della potestas in materia di ufficio episcopale. Questa distinzione nell’ufficio episcopale si fonda sulla duplicità della trasmissione del potere: sacramentale, quanto all’ordine sacro e alla consacrazione episcopale che su quello si incardina (munus); giuridica, quanto alla conferimento della missione canonica e la conseguente libertà nel suo esercizio (potestas). Grazie a questa distinzione – che corrisponde, in sostanza, a quella classica, tra potestas derivante dall’ordine sacro e potestas di giurisdizione – si concepisce anche la figura del vescovo titolare che, in forza della consacrazione episcopale, riceve integra la pienezza dei poteri, e non solo quello di santificare, bensì anche gli uffici di insegnare e di governare, attivati, epperò, questi ultimi dalla missio canonica, se e quando conferita dal Pontefice. Ancora, in forza della suddetta distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, si ammette la figura del vescovo emerito, il quale, perduta la potestas iurisdictionis conserva il munus episcopale che era stato trasmesso per via sacramentale, non più libero tuttavia nell’esercizio dopo l’avvenuta rinuncia. In verità, la ratio che ha motivato la previsione legale del canone 185 del vigente Codice, che istituisce la figura dell’emeritato per chiunque abbia ricoperto nella Chiesa un ufficio, e poi “per raggiunti limiti d’età o per rinuncia accettata lo lascia”, la definirei “personalistica” o “affettiva”, poiché non si vuol “cancellare” o dimenticare quella parte di vita consumata in quel determinato servizio e in qualche maniera vi si rimane legati seppur nominalmente, anche se privi del munus regiminis a quell’ufficio connesso. E comunque il titolo e l’istituto dell’emeritato non mancano di dar vita a una qualche duplicazione o moltiplicazione d’immagine. Il parroco emerito si aggiunge a quello effettivo, e così il vescovo emerito, il professore emerito a quello ordinario, etc. Infatti non è senza significato, parlando del vescovo emerito, che il Codice di diritto canonico preveda la possibilità per lui di conservare l’abitazione nella diocesi, la facoltà di partecipare, con voto deliberativo, ai concili particolari e il diritto ad essere sepolto nella chiesa cattedrale».Questa stessa distinzione può essere applicata al Vescovo di Roma?«No, a mio avviso, tutto ciò non può essere riferito all’ufficio del Pontefice».E perché non si applica, secondo lei?«Anzitutto perché la successione petrina, in ragione del potere singolarmente concesso a Pietro da Cristo, è assolutamente e irrinunciabilmente singolare, per divina costituzione della Chiesa. Recita il canone 331: “Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori…”. Il Pontefice è dunque “successore di Pietro” e non solo, in modo organico, assieme ai vescovi, “successore degli apostoli”. Ciò comporta l’unicità della successione petrina, che non ammette al suo interno alcuna ulteriore distinzione o duplicazione di uffici, seppure non più liberi nell’esercizio. O una denominazione di natura meramente “onorifica” o nominalistica, anche se vien fatto, legittimamente, di dover ricordare come, nell’ordinamento canonico, numquam fit qaestio de meris nominibus, mai si fa questione di meri nomi, corrispondendo infatti sempre il nome a qualcosa (nomen est omen)».Che cosa pensa allora della tesi secondo la quale Benedetto XVI avrebbe rinunciato al ministerium petrino ma non al munus?«L’impossibilità di applicare al Papa la distinzione prevista nel caso del vescovo emerito risulta evidente dalla diversa modalità di trasmissione della successione apostolica per i vescovi, e della successione petrina per il Pontefice. Si legge infatti nel canone 332: “Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato vescovo”. Ciò significa che la modalità della trasmissione della successione petrina è esclusivamente giuridica e conferisce la pienezza della suprema giurisdizione. La norma è di diritto divino, e dunque non soggiace a nessun’altra ermeneutica. All’interno della pienezza della giurisdizione (potestas) non si dà più alcuna ulteriore sottodistinzione tra munus e exercitium muneris, tra il munus e il suo esercizio. Il Vescovo di Roma è individuato nel suo ufficio in ragione della sola elezione in conclave e il suo ufficio non è un “ottavo sacramento” – nel senso di un episcopato speciale, come accennato a suo tempo da Karl Rahner, che comunque lasciò immediatamente cadere siffatta originalissima idea – né è in alcun modo trasmesso per via sacramentale. L’ufficio del romano Pontefice si incardina sul munus episcopale precedentemente e indipendentemente conferito. Nel caso l’eletto non fosse ancora vescovo, è richiesta immediatamente la sua consacrazione».Dunque la doppia modalità di trasmissione per i vescovi del munus episcopale da un lato, della potestas dall’altro, non si applica al Papa?«Il munus petrino è solo ed esclusivamente un primato di giurisdizione. Non si può rinunciare al solo esercizio di questo primato, conservando “qualcosa” di residuale, quasi che la potestà pontificia conferisca all’eletto in conclave un qualche carattere sacramentale speciale e permanente anche dopo la rinuncia».Al Papa che decide di rinunciare, allora, che cosa resta?«Gli rimane il munus episcopale, che aveva a suo tempo ricevuto sacramentalmente quando è stato ordinato vescovo. La rinuncia all’ufficio petrino è lo strumento giuridico che porta alla perdita della giurisdizione pontificia, la quale, come abbiamo visto, per via giuridica era stata conferita. Nessuna distinzione interna a questa rinuncia può essere individuata o argomentata. La rinuncia, se viene posta in essere, riguarda tutta e sola la giurisdizione, e non il munus episcopale, che ovviamente, permane. Si tratta del sacro carattere di cui parlano i concili Tridentino e Vaticano II, indelebilmente impresso con l’ordinazione episcopale».Eppure il Codice di diritto canonico, al canone 332, parla anche di munus petrinum…«Ma questo non può in alcun modo essere interpretato come una volontà del legislatore di introdurre, in materia di diritto divino, una distinzione tra munus e ministerium petrino. Distinzione che peraltro è impossibile».Che ne pensa allora della denominazione di «Papa emerito»?«L’espressione di “Papa emerito” o “Pontefice emerito” sembrerebbe configurare una sorta di potestà pontificia distinta da un suo ulteriore tipo di esercizio. Un esercizio non individuato, mai definito in alcun documento dottrinale, e di impossibile comprensione, che sarebbe stato oggetto di rinuncia. Argomentando in questo modo, parte della potestà pontificia rimarrebbe all’emerito, anche se, si dice, interdetta nell’esercizio. Ma l’interdizione dall’esercizio di ciò che per sua natura è essenzialmente libero nell’esercizio (potestas) è un nonsenso. Appare perciò evidente l’irrazionalità di questa tesi e i possibili errori interpretativi che ne derivano».Lei avrebbe preferito il titolo di «Vescovo emerito di Roma» per il Papa che rinuncia?«No, ritengo che questa soluzione sarebbe altrettanto problematica, seppure qualche autorevole canonista l’abbia sostenuta: Papa, Pontefice o Vescovo di Roma sono infatti sostanzialmente sinonimi. Il problema non è il sostantivo, “Papa” o “Vescovo di Roma”, ma l’aggettivo “emerito”, che porta a una sorta di duplicazione dell’immagine papale».Quale ipotesi avrebbe preferito o vorrebbe suggerire?«Innanzitutto vorrei premettere: non sono tra quelli che si augurano che la rinuncia al papato diventi una consuetudine. Anzi! Come pura ipotesi di lavoro, se volessimo prefigurare per il Pontefice rinunciante una possibile previsione legislativa per il futuro, la soluzione più congrua mi sembrerebbe quella del conferimento del titolo di “Già Sommo Pontefice”. Oppure quella di prevedere il reinserimento del rinunciante nel collegio cardinalizio, nell’ordine dei vescovi, da parte del nuovo Papa. E per sottolineare la “singolarità” del nuovo titolare, nell’ipotesi in cui tutte le sedi suburbicarie fossero occupate, inserirlo – ad personam – tra i patriarchi orientali che sono membri del collegio cardinalizio. Salvo meliori iudicio, come sempre siamo soliti concludere i pareri che noi consultori diamo ai dicasteri»

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

LE SEI RAGIONI DELL’INVALIDITA’ DELLA RINUNCIA DI BENEDETTO XVIRIFERIMENTO: TESTO ORIGINALE RINUNCIA DI BENEDETTO XVI (11 FEBBRAIO 2013)

https://www.facebook.com/100000069109306/posts/3163721623640110/?sfnsn=scwspmo&extid=9yeDGXkXsA6T1mNu

LE RAGIONI IN SINTESI (VED. https://www.facebook.com/100000069109306/posts/3163729000306039/?sfnsn=scwspmo&extid=bUUFDTd0j8eGA8jL )

1- Nell’Atto, il Romano Pontefice rinuncia “al ministero affidato a lui attraverso le mani dei Cardinali” il giorno della sua elezione. Ma il canone 332 §2, nel testo ufficiale latino di quel canone, richiede che la rinuncia sia (riferita) al “munus” petrino, cioè al’Ufficio Papale (cfr. canoni 331, 333, 334, 749). Pertanto, l’atto NON è una rinuncia al papato. Così, per quanto riguarda il canone 332 §2, l’atto è un ACTUS NULLUS. E se si dice o si pensa che sia un atto di rinuncia al papato, allora l’affermazione o la stima è falsa in ragione del Canone 188, che dichiara IRRITA qualsiasi rinuncia all’ufficio viziata da errore sostanziale, cioè da un errore che tocca la sostanza dell’atto (che, in questo caso, è costituita dall’essenza dell’atto come atto di rinuncia al munus, non del ministerium).

2 – Nell’Atto, il Romano Pontefice non nomina l’ufficio con alcun termine canonico proprio, e quindi l’atto è anche un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto sia debitamente manifestato (rite manifestetur), poiché ciò che non viene nominato non è manifesto.

3 – Nell’Atto, la libertà del Romano Pontefice riguarda ciò che fa, non ciò che non fa, il che, non essendo egli non lo fa, che sia libero di farlo o meno, non è espresso. Pertanto, l’atto è un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto di rinuncia al munus sia eseguito liberamente (libere fiat).

4 – Nel fare una dichiarazione di rinuncia, invece di rinunciare, l’atto è anche un ACTUS NULLUS, perché il diritto canonico non considera le dichiarazioni come atti canonici. Sono solo annunci. (cfr. la sezione penale sugli annunci riguardanti persone che hanno subito scomunicazioni latae sententiae ipso iure).

5 – Nel fare quella che sembra essere una rinuncia al papato, senza nominare l’ufficio papale come richiesto dal Canone 332 §2, l’uomo che fa la dichiarazione, in quanto è l’uomo che ha ricevuto l’ufficio e che sta cercando di separarsi dall’ufficio, aveva bisogno di ottenere dall’uomo che è il Papa, una deroga esplicita ai termini del canone 332 §2, in virtù del canone 38, e poiché egli non ha fatto, poiché nell’atto non viene menzionata alcuna concessione di deroga a tale requisito, allora in ragione del canone 38, l’atto, essendo contrario alla legge del canone 332 §2 e gravemente lesivo del diritto dei fedeli di sapere chi sia il vero papa e quando sia canonicamente dimesso, è un ACTUS SINE EFFECTU, cioè un atto che manca di ogni effetto.

6 – Infine, rinunciando al “ministero”, il Romano Pontefice pone un atto giuridico che non è previsto dal Codice di Diritto Canonico, poiché in esso nessun canone parla di rinuncia al ministero. Pertanto, l’atto è un ACTUS NULLUS a norma di legge. Pertanto, secondo il canone 41, nessuno che abbia un ufficio nella Chiesa ha il dovere di riconoscerlo.

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

QUALE RUOLO DI BENEDETTO XVI?

La domanda che ci poniamo e’ quale sia il ruolo che Benedetto XVI ha inteso e intende realmente interpretare nella chiesa. Infatti non c’e’ dubbio che il proposito che aveva dichiarato al momento delle sue dimissioni, ovvero:“Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim»”di certo non lo ha affatto rispettato. Visto infatti che e’ intervenuto ripetutamente in prima persona negli affari di JM Bergoglio. Ricordiamo, per lo meno, tre eventi in particolare:1) il documento di benedetto xvi sulla sessualita’, 10 aprile 2019 (1);2) la pubblicazione nel gennaio 2020 del libro “Des profondeurs de coeurs” con il card. Robert Sarah, sul celibato dei sacerdoti in diretta concomitanza con il Sinodo dell’Amazzonia e la questione dei cosiddetti “viri probati” (2);3) la pubblicazione il 5 maggio 2020 del suo libro-biografia “Benedikt XVI – Ein Leben” (autore Peter Seewald)“ con riferimento alla presenza dell’Anticristo nella societa’ contemporanea. Afferma infatti: “Nozze gay e aborto come l’Anticristo”.Pur avendo dichiarato solo ieri (4 maggio) che il «matrimonio omosessuale» e l’ «aborto» nel mondo, senza possibilità di dissenso per paura della disapprovazione da parte della società, sono il «potere spirituale dell’Anticristo», anche questa volta – come dopo l’episodio di gennaio – Benedetto XVI ha voluto oggi (5 maggio) confermare che i suoi rapporti con JM Bergoglio sono buoni.«Non voglio interferire nel pontificato di Francesco. L’amicizia con Francesco ha continuato a crescere. I sospetti sono distorsioni maligne della realtà», L’accusa di Ratzinger e’ contro i teologi tedeschi, infatti soggiunge: «Mi vogliono mettere a tacere, e’ in atto una propaganda psicologica».Queste le dichiarazioni attribuite dal Corriere della Sera a PPBXVI.In realta’ c’e’ da dubitare seriamente della vericidita e completezza di queste informazioni. Non si tratta infatti di notizie di prima mano ma presumibilmente di dichiarazioni di diversi mesi fa (novembre 2019), comunque opportunamente “confezionate” e “filtrate” sia da parte del giornalista Peter Seewald che presumibilmente dei collaboratori stessi di PPBXVI.La realta’ di fatto e’ pero’ fortemente contradditoria. Ratzinger-Benedetto XVI ha ritenuto di intervenire di volta in volta autorevolmente, su argomenti particolarmente scottanti, come appunto ha fatto nei tre casi citati.Il ruolo di “sola preghiera” da lui inizialmente dichiarato e’ pero’ sempre meno credibile. Qual’e’ infatti il motivo dei suoi continui interventi se davvero si considera soltanto “papa emerito”? ________________________________________________

(1) DOCUMENTO DI BENEDETTO XVI SULLA SESSUALITA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2882829635062645&id=100000069109306&sfnsn=mo

(2) in inglese “From the depths of our hearts”, Ignatius Press (2020)

Categorie
LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

REFUTAZIONE DEL MODERNISMO TEOLOGICO

La refutazione e’ elementare ma anche complessa.Il Modernismo teologico e’ in realta’ una forma particolare di ateismo, ed entrambi sono strettamente connessi con la filosofia dell’Illuminismo (ved. al riguardo il capitolo primo del libro di Ratzinger “Introduzione al cristianesimo”, 1968).Ratzinger afferma infatti che se basiamo il nostro ragionamento sull’Illuminismo la ragione ci porta inevitabilmente all’ateismo. Questa sarebbe quindi la causa di crisi spirituali di santi del passato come Santa Caterina di Lesieux.

Tuttavia la refutazione dell’ateismo (e anche dell’Illuminismo) e’ oggi possibile grazie ai progressi fatti dalla logica matematica. Lo schema da seguire e’ puramente razionale. Infatti il Modernismo si puo’ intendere sia come teoria filosofica atea che fisica. In entrambi i casi occorre procedere per passi. Innanzitutto vanno richiamati i principi della logica matematica, tra cui il cosiddetto Teorema di Goedel. Secondo quest’ultimo esistono proposizioni logiche indecidibili. Il secondo punto riguarda l’indecidibilita dell’esistenza di un Dio creatore dell’universo. La dimostrazione e’ basata sul principio della non contraddizione a tre vie secondo il quale le frasi logiche possono essere vere, false o indecidibili, le tre possibilita’ essendo mutualmente incompatibili. Tale principio e’ consistente con il suddetto Teor. di Goedel.

Da cio’ segue la refutazione. Infatti le frasi “Dio esiste” o “Dio non esiste” sono manifestamente indecidibili. La dimostrazione e’ immediata e si basa sulla fisica (*), cioe’ la fonte di conoscenza del reale che noi possiamo effettivamente raggiungere. Infatti, essendo Dio infinito ed eterno, e pertanto inconoscibile (non possiamo misurare l’infinito fisico ne’ nello spazio ne’ nel tempo!), ne segue che lo stato di verita’ o falsita’ delle due frasi precedenti non puo’ essere raggiunto.

Pertanto il Modernismo teologico come teoria filosofica basato sul principio di contraddizione a due vie (di Aristotele), per il quale le frasi logiche possono essere soltanto vere o false, e’ privo di qualunque fondamento logico/razionale. E resta quindi soltanto una fantasia senza fondamento. Da aggiungere che il Modernismo teologico, inteso anche come teoria fisica, e’ del tutto primitivo ed ingenuo (per esempio, secondo le attuali teorie l’universo, al contrario del Modernismo, e’ finito sia nello spazio che nel tempo).

___________________

(*) al contrario di Immanuel Kant (autore della teorizzazione dell’Illuminismo), il quale si basava sulla teoria cosmologica enunciata da Newton nei suoi Principia Mathematica (la cosiddetta cosmologia Newtoniana), la fisica contemporanea e’ basata sulla Meccanica Quantistica e la Gravita’ Quantistica secondo le quali osservabili fisiche i cui valori di aspettazione quantistici o le cui deviazioni standard quantistiche siano infinite sono indeterminate.